Entries by DF Green Oy

Valitse itsellesi sopivin polku kansainvälisille markkinoille

Yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä päätöksistä B2B-liiketoiminnan laajentamisessa maan rajojen ulkopuolelle on myynti- ja jakeluverkoston malli. Harmillisen usein tätä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavaa päätöstä ei malteta miettiä ja sovitella askeleittain. Yksinkertaistettuna vaihtoehdot ovat oma henkilöstö, joka toimii kotimaasta käsin, paikalta palkattu henkilö ja paikallinen agentti tai maahantuoja. Omalla henkilöstöllä on lähtökohtaisesti ylivertainen tuoteosaaminen sekä ymmärrys yrityksen toiminnasta […]

Arvoverkostot B2B-liiketoiminnassa ja myynnin katalyyttinä

Olemme tehneet yli 25 toimeksiantoa viimeisen neljän vuoden aikana mitä erilaisimmilla teollisuuden aloilla toimiville aloittaville, pienille ja keskisuurille yrityksille. Mitä olemme oppineet? Mikä näissä toimeksiannoissa on ollut yhteistä? Yhteiseksi tekijäksi kaikissa toteuttamissamme hankkeissa nousee yritykselle relevantin arvoverkoston määritys sekä yrityksen asema ja tapa toimia tässä arvoverkostossa. Mitä arvoverkostolla tarkoitetaan? Arvoverkosto on joukko toisiaan täydentäviä yrityksiä, […]

Tehokas uusasiakashankinta B2B-liiketoiminnassa

Yrityksen liiketoiminta voi muuttua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta yllättävästi. Esimerkiksi iso asiakas voi lähteä tai liiketoiminnan suuntaa on muutettava markkinoiden tai teknologian muuttuessa. Mikään ei ole ikuista. Tällöin ajankohtaiseksi teemaksi tulevat uudet markkinat ja uusasiakashankinta. Nykyisin on käytettävissä tiedon ja ”epätiedon” Eldorado: Google Search. Oikeilla hakusanoilla sieltä saa etsittyä asiakaslistoja sekä osin syventävää tietoa mahdollisista asiakkaista […]

Teräsmies tyrii – voiko sen välttää suunnitelmallisuudella?

Onko parempi olla hehtaarilleen oikeassa kuin pilkulleen väärässä? Mikä on oikea tasapaino suunnittelun ja toiminnan välillä? Kuinka paljon analyysia, suunnitelmallisuutta ja budjetointia tarvitaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä? Nykyisessä hektisessä maailmassa toiminnan naiset ja miehet ovat sankareita, jotka improvisoimalla ja ylivertaisilla voimillaan tai taidoillaan selviävät mitä kiperimmistä tilanteista. Entäpä jos näitä yliluonnollisia kykyjä ei ole?  Toiminta […]

Monien mahdollisuuksien Japani – aamiaisseminaari

Suomalais-Japanilainen kauppakamari järjesti yhteistyössä Asianajotoimisto Procopé & Hornborgin sekä DF Green Oy:n kanssa aamiaisseminaarin Helsingissä 12. marraskuuta 2015. Tilaisuudessa keskusteltiin Japanin talouden ja kaupankäynnin erityispiirteistä sekä Japanin markkinan potentiaalista suomalaisyrityksille. Seminaaria isännöi Procopé & Hornborgin osakas Petri Kyllönen. Vastuuvirkamies Mikko Pötsönen ulkoasiainministeriöstä alusti tilaisuuden kertomalla valtiovallan askelista Suomen ja Japanin kaupan kasvattamisessa. Japanissa pitkään asunut […]

Kasvua Japanista

Vaikka talous takkuaa kotimaassa ja Euroopastakin tulee synkkiä uutisia, on maailmalla markkinoita, missä tulevaisuus ei näytä yhtä lailla synkältä. Japani on kovaa vauhtia karistamassa paikalleen jähmettyneen talouden mainetta. Abenomics-nimellä tunnettu elvytyspolitiikka on pumpannut Japanin kansantalouteen valtaisia summia rahaa. Talous kasvaa, työttömyys on Etelä-Saksan luokkaa ja ennen kaikkea tuotannolliset investoinnit ovat nousussa. Japani on suomalaiselle yritykselle […]

Liikeideasta liiketoimintaan

Mitä hyvän liikeidean pitäisi kattaa? Hyvin määritelty liikeidea antaa vastauksen kolmeen kysymykseen: Mitä ratkaisuja (tuotteet ja palvelut) yritys tarjoaa asiakkailleen? Ketkä ovat yrityksen potentiaalisia asiakkaita? Miten yritys tuottaa ratkaisunsa ja toimittaa asiakkailleen? Jotta liikeideasta voisi syntyä kannattavaa liiketoimintaa, liikeidean pitäisi uskottavasti pystyä kuvaamaan, miten yrityksen tarjoama ratkaisu on parempi kuin kilpailijoiden. B2B-busineksessä tämä ymmärretään asiakkaan […]

Onko markkinointi vain unelmahöttöä?

Tarkoituksenani on kirjoittaa blogi-sarja, jossa yhdistelen markkinoinnin teoriaa ja käytäntöä. Minun ajatusmaailmassa myynti on aina osa markkinointia eikä erillinen funktio. Erittäin lyhyt markkinoinnin peruskurssi Markkinointiguru Philip Kotlerin mukaan teollisuusmarkkinoinnin 4P-temppupakkaan kuuluvat tuote (product), hinnoittelu (price), viestintä (promotion) ja jakelu (place). Myöhempien viisastelujen tuloksena siihen on lisätty uusia P-kirjaimia. Jos halutaan kuulostaa erittäin muodikkaalta, niin puhutaan […]

DFG ylpeänä esittää: toimivat työkalut viennin päätöksenteon ja johtamisen tueksi

Olemme kehittäneet sarjan työkaluja, joiden avulla asiakkaamme voivat systemaattisesti ja kattavasti kartoittaa vientikauppaan liittyviä haasteita ja tehdä toimenpidesuunnitelmia. ”Tuotekehitystyömme” kantavia ajatuksia ovat olleet helppokäyttöisyys, tulosten ymmärrettävyys ja niiden nopea analysoitavuus. Työkaluja on lisäksi pystyttävä helposti muuntelemaan tarkastelun kohteena olevan B2B-liiketoiminnan mukaan. Kaikissa bisneksissä peruselementit ovat kuitenkin samat: aina löytyy asiakas, asiakkaan ongelman ratkaiseva tuote, myyntikanava, […]

Biometsätalouden liiketoimintamahdollisuuksista

Vihreää kultaa Metsät ovat Suomen vihreä kulta ainakin neljässä mielessä. Ensinnäkin tätä Suomessa kasvavaa luonnonvaraa voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Ei puhuta enää pelkästään markkinahyödykkeisiin perustuvasta puutuotannosta mutta myös markkinattomista hyödykkeistä kuten maisema, metsien terveysvaikutukset, ekosysteemipalvelut, julkinen tutkimustieto ja opetuspalvelut. Toiseksi metsäsektorilla käytössä olevat tuotannontekijät ovat lähes kokonaan kotimaassa. Näin ollen kaikki ulos myytävä tuotanto […]

Kilpailukyky – asenne, asenne ja asenne

Mitä on kilpailukyky? Kilpailukyvyllä tarkoitetaan yrityksen, toimialan tai kansantalouden kykyä selviytyä taloudellisen kilpailun olosuhteissa. Kilpailukykyä voidaan arvioida esimerkiksi kustannusten, markkinoinnin tai tietotaidon perusteella. Sitä voidaan lisäksi mitata erikseen kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa käytävän keskustelun perusteella voisi tehdä johtopäätöksen, että ratkaisevaa on vain suomalaisten yritysten kustannuskilpailukyky. Yhtään väheksymättä kustannuskilpailukykymme rapautumista ovat kilpailukyvyn muut osa-alueet jääneet julkisessa keskustelussa […]