Rahoitus ja yhteistyökumppanit

DF Green on kilpailutuksen kautta valittu yhdeksi ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluiden palveluntuottajista. Palvelut tarjoavat pk-yrityksille kustannustehokkaan tavan päästä liikkeelle liiketoimintansa kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Lisätietoja: Yritysten kehittämispalvelut

Tunnemme hyvin kaikki Business Finlandin  pk- ja startup-yritysten kansainvälistä kasvua tukevat rahoituspalvelut. DF Green on Business Finlandin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoaja.

Olemme lisäksi usean vuoden ajan sparranneet pk- ja startup-yrityksiä Suomen suurimmassa kasvuyritysten sparrausohjelmassa, Kasvu Openissa.

Osaamme auttaa yritystäsi laatimaan vakuuttavan tukihakemuksen tarvittavine liitteineen. Meidän kauttamme tavoitat myös yksityiset sijoittajat.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Onnistunut kasvuhanke edellyttää suunnittelua ja huolellista valmistautumista. DFG:n kasvuohjelmissa lähdetään liikkeelle yrityksen nykytilan analyysistä ja liiketoimintamallin kirkastamisesta. DFG:n Kansainvälisen kasvun askelmerkit on etenemispolku, joka luo yritykselle selkeän kokonaiskuvan uusille markkinoille menon mahdollisuuksista ja haasteista.

Myyntiin kasvua

Multi-ethnic group portrait

Jotta yrityksen liikevaihto kasvaisi, on yrityksen useimmiten panostettava myyntiin. Pk-yrityksissä uuden myyntihenkilön palkkaaminen on aina iso päätös ja kustannus. DFG tarjoaa yrittäjälle ketterän ja kustannustehokkaamman tavan kasvattaa myyntiä.

Järjestelyssä DFG toimii asiakasyrityksen myyntiorganisaationa. DFG hankkii yritykselle uusia asiakkaita ja saa toteutuneista kaupoista välityspalkkion. Asiakasyritykselle ei synny kiinteitä kustannuksia; DFG:n palkkio perustuu aikaansaatuun lisämyyntiin.

Yhteistyö edellyttää sopimusta, joka voi kattaa sekä kotimaan että ulkomaan markkinoita.

DFG Kasvuohjelmat – yhteenveto

Liiketoimintamallin kirkastaminen

Kirkastamme ja kiteytämme liiketoimintamallin kansainvälisiä markkinoita varten:

1. Tuotteen / palvelun täyttämä asiakastarve

2. Tuotteen / palvelun luoma asiakashyöty

3. Yrityksen kilpailuedut

4. Kohdemarkkinat ja -asiakkaat

5. Arvoverkosto, myynti- ja jakelutiet

Käymme läpi yrityksen valmiudet kasvattaa toimintaansa ja luomme toimintatavan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansainvälisen kasvun askelmerkit

Rakennamme kirkastetun liiketoimintamallin pohjalta etenemispolun kansainvälistä kasvua varten. Selvitämme tuotteen tai ratkaisun kansainvälisen arvoverkoston ja sopivimman markkinoille meno -mallin, tunnistamme potentiaalisimmat asiakasryhmät ja myyntikanavat. Lopuksi etsimme lupaavimmat kohdeasiakkaat, jakelijat ja yhteistyökumppanit. Selvitämme julkisen rahoituksen vaihtoehdot kasvupolun kutakin vaihetta varten.

Edut
• Yritykselle syntyy kokonaiskuva markkinoille menon mahdollisuuksista ja haasteista. Yritys voi etenemismallin avulla tehdä esim. myyntikanavaratkaisut huomattavasti luotettavammin kuin pelkkien liidien ja yksittäisten kontaktien pohjalta.
• Yritykselle tunnistetaan sopivimmat pilottiasiakkaat, joilla yritys voi testata ratkaisunsa toimivuuden ja saada ehdottoman tärkeää asiakaspalautetta tuotekehitystä varten
• Yritys saa käyttöönsä keinot, joilla se saa lupaavimmat jakelijat kiinnostumaan yhteistyöstä
• Etenemispolku luo perustan liiketoiminnan menestyksekkäälle skaalaamiselle

Myynnin kasvattaminen

Toimimme asiakasyrityksen myyntiorganisaationa. Luomme kontaktit ostajiin ja hankimme yritykselle uusia asiakkaita.

Asiakasyritys maksaa DFG:lle palkkion syntyneiden tulosten perusteella.

Kohdemarkkinat ja -asiakkaat sekä roolit ja vastuut määritellään yhdessä asiakasyrityksen kanssa.