Biometsätalouden liiketoimintamahdollisuuksista

Vihreää kultaa

Metsät ovat Suomen vihreä kulta ainakin neljässä mielessä. Ensinnäkin tätä Suomessa kasvavaa luonnonvaraa voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Ei puhuta enää pelkästään markkinahyödykkeisiin perustuvasta puutuotannosta mutta myös markkinattomista hyödykkeistä kuten maisema, metsien terveysvaikutukset, ekosysteemipalvelut, julkinen tutkimustieto ja opetuspalvelut. Toiseksi metsäsektorilla käytössä olevat tuotannontekijät ovat lähes kokonaan kotimaassa. Näin ollen kaikki ulos myytävä tuotanto on puhdasta nettotuloa kansantaloudelle.  Kolmanneksi metsät uusiutuvat ja neljänneksi metsien vuotuinen kasvu ylittää nykyisin merkittävästi metsien hakkuut.

Metsäteollisuus muuttuu

Qualico Oy:n toimitusjohtaja Petri Nyberg piti minulle erinomaisen esitelmän avautuvista liiketoiminta-mahdollisuuksista biometsätaloudessa, ja kuinka useat suomalaiset yritykset ovat jo bisneksessä mukana. Hänen mukaansa muutokseen pakottavat tai muutoksen mahdollistavat seuraavat voimat:

  1. Yhteiskunnalliset arvot painottavat uusiutumattomien luonnonvarojen käytön korvaamista uusiutuvilla raaka-aineilla ja tehokkaalla kierrättämisellä.
  2. Kuluttajat haluavat ympäristöystävällisiä, vähäpäästöisiä ja vastuullisia ratkaisuja. Tämä heijastuu pienellä viiveellä suoraan teollisuuden kysyntään eli biopohjaisten tuotteiden kulutuskysyntä kasvaa lähitulevaisuudessa. Metsän entistä monipuolisempi käyttö on sekä ekologisesti että eettisesti kestävää.
  3. Planeettamme resurssit vähenevät, joten kaikkien toimijoiden on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuteen. Suomessa mietitään parhaillaan keinoja metsäteollisuuden sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen teollisten symbioosien avulla.
  4. Uudet biomassojen mekaaniset ja kemialliset käsittely- ja erotteluteknologiat kaupallistuvat nopeasti, mikä mahdollistaa aivan uusien aineiden valmistamisen puusta.

Suomessa avautuu nyt mahdollisuus pienille ja ketterille toimijoille, jotka voivat kehittää aivan uutta liiketoimintaa ja ottaa etäisyyttä kilpailijoihin. Toisaalta niinkin vanha tuote kuin paperipussi voi kohdata renessanssin.

Onko uusi syntyvä metsäteollisuus massatuotantoon perustuvaa pienten katteiden liiketoimintaa, jota hallitsee muutama mastodontti vai voisiko se perustua pieniin korkeaa lisäarvoa tuottaviin jalostus-yksiköihin? Onko olemassa kaupallistettavaa pienten yksiköiden menestyksellistä liiketoimintamallia?

Mitä ovat nämä uudet tuotteet?

Suomen uusi metsäteollisuus opettelee valmistamaan uusia tuotteita uusille markkinoille. Tämä on sekoitus vanhaa ja uutta.

  1. Biopolttoaineet. UPM on investoinut €200M biodieselin valmistukseen, jossa hyödynnetään sellutehtaiden sivutuotteena syntynyttä mäntyöljyä. ST1 suunnittelee Kajaaniin investointia, jossa sahajätteistä valmistettaisiin etanolia.
  2. Biokemikaalit. Puumassasta voidaan laboratorioissa nykytekniikalla erotella funktionaalisia ja aktiivisia aineita elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin.
  3. Biomateriaalit ja –tuotteet. Nanoselluloosan mahdollisuudet ovat rajattomat hyvin erilaisiin käyttökohteisiin. Esimerkiksi Marimekko on kutonut kankaita uudenlaisista käsitellyistä puukuiduista, jotka tuntuvat iholle puuvillalta ja silkiltä. Pakkausmateriaaleja voidaan käsitellä biobarriääreillä, joilla voi korvata osin muovin käytön.

On vain ajan kysymys, milloin laboratorioista mennään pilotteihin ja sieltä laajemman mittakaavan tuotantoon. Eikä näitä puuhastella ihan pelkän huvin vuoksi, koska hintataso on varovaisesti sanottuna erittäin mielenkiintoinen. Ensimmäisten toimijoiden on mahdollista tehdä kunnolla rahaa. Riskitkin ovat tietenkin suuria.

Miten unelma toteutetaan?

Puhuminen biotalouden liiketoimintamahdollisuuksista pysyy pelkkänä unelmahöttönä, ellei alalle saada riittävästi riskirahoitusta tukemaan kasvuyrittäjyyttä. Niin – ja lisäksi tarvitaan tietysti niitä hulluja, jotka uskaltavat laittaa itsensä peliin! Seminaareissa ei uutta biotalouden liiketoimintaa juurikaan luoda vaikka niissä onkin mukava viisastella.

Uusi liiketoiminta alkaa yleensä pienestä pajasta, jossa opetellaan tuotantoprosessit ja menetelmät. Tuotteiden menestyksellisen kaupallistamisen taitoa ei saa kuitenkaan unohtaa. Tuotteesta tai ratkaisusta ei saa yhtään rahaa ellei mahdollinen asiakas tiedä siitä mitään tai pahimmassa tapauksessa tuote ratkaisee vain olemattomia ongelmia. Rahoittajatkaan eivät ole järin halukkaita osallistumaan projekteihin, joissa ei ole kartoitettu myyntimahdollisuuksia tai tuotteelle ei ole hankittu asiakashyväksyntää.

Panostamalla tuotteistamiseen, markkinointiin, asiakashyötyihin ja myyntiin uuden yrityksen onnistumisen edellytykset paranevat potentiaalisesti. Tuotantokeskeinen ajattelu korvataan markkinalähtöisellä tuloksellisella toiminnalla. Uudet biometsätalouden tuotteet ovat ratkaisuja globaaleihin tarpeisiin, joten aloittavan yrityksen kannattaa jo varhaisessa vaiheessa kartoittaa markkinoita ja etsiä yhteistyö-kumppaneita myös kotimaan rajojen ulkopuolelta.

DF Green Oy auttaa aloittavia yrityksiä kaupallistamaan tuotteitaan globaaleilla markkinoilla. Olemme erikoistuneet viennin valmennukseen, suunnitteluun ja käytännön toteutukseen. DFG:n viennin ammattilaiset ja 18 toimipisteestä neljällä mantereella koostuva kansainvälinen asiantuntijaverkostomme varmistavat uusien suomalaisten tuotteiden menestyksen maailmalla.